ELY-keskusten ilmoitus akvaarioharrastajayhdistyksille haitallisista vieraslajeista

Olettehan tietoisia, että EU:n tai kansallisen vieraslajiluettelon lajeja ei ole vuodesta 2016 lähtien saanut pitää hallussa, kasvattaatai tuoda maahan. Toivomme, ettäakvaarioharrastajayhdistykset voisivat välittää ilmoituksen jäsenilleen.

Kansalliseen luetteloon on lisätty uusia eläin-ja kasvilajeja 1.6.2019 alkaen. Myös EU:n luetteloon lisä-tään uusia lajeja kesällä 2019.

EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluvaa lajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markki-noille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Kansalliseen vieraslajiluetteloon lisättyvesikasvilaji 1.6.2019 alkaen:
-KanadanvesiruttoElodea canadensis

Kansalliseen luetteloon jo vuodesta 2016 kuuluvia lajeja ovat esimerkiksi:
-Alppivesilisko(alppimanteri) Ichtyosaura alpestris
-VihersammakotPelophylax

EU:n vieraslajiluetteloon jo vuodesta 2016 lähtien kuuluvia lajeja ovat esimerkiksi:
-Afrikanvesihäntä Lagarosiphon major
-Amerikankääpiörapu Orconectes limosus
-Amerikkalaisperäinen Orconectes virilis-rapu Faxonius virilis
-Isoärviä Myriophyllum aquaticum(2017 lähtien)
– Kampaärviä Myriophyllumheterophyllum (2017 lähtien)
– Karheaviuhkalehti Cabomba caroliniana
– Kellusvesihyasintti Eichhornia crassipes
-Keltamajavankaali Lysichiton americanus
-Marmorirapu Procambarus fallaxf. virginalis
-Punakorvakilpikonna Trachemys scripta
-Punarapu (punarämerapu, punainen suorapu) Procambarus clarkii
-Rohmutokko Perccottus glenii
-Saharasbora Pseudorasbora parva
-Sumasammakonputki (leinikinputki, kelluva penni) Hydrocotyle ranunculoides

EU:n vieraslajiluetteloonkesällä 2019 lisättävät kalat ja vesikasvit:
-Aurinkoahven Lepomis gibbosus
-Juovakorallimonni Plotosus lineatus
-Brasilianvesiasteri Gymnocoronis spilanthoides
-Poimukellussaniainen Salvinia molesta

Mitä minä voin tehdä?

Älä hanki vieraslajia akvaarioon, ja poista vieraskasvilajit akvaariosta. Huolehdi, ettei eläimiä pääse karkaa-maan, ja ettei esimerkiksi akvaarion vettä vaihtaessa luontoon päädy kasvinosia tai eläimiä.
Luetteloissa mainittujen vieraslajien tilaaminen myös nettikaupoista on kielletty. Ota huomioon, että luetteloihin kuuluvia suosittuja akvaariokasveja on myynnissä Suomessa ja Euroopassa myös väärillä nimillä. Jos haitallinen vieraslajieläin on ollut lemmikkinä ennen lajin ottamista EU:n tai kansalliseen luetteloon, lemmikin saa pitää sen luonnolliseen kuolemaan saakka.
Omistajanpitää kuitenkin varmistaa, ettei eläinpääse lisääntymään tai karkaamaan.
Luettelossa mainittua lemmikkiä ei saa myöskään myydä tai välittää eteenpäin.

Mitä vieraslajit ovat?

Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levin-neisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajia pidetään haitallisena erityisesti, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Vieraslajeista voi olla haittaa myös esimerkiksi maa- ja metsätalouden tuholaisina. Akvaarioista karanneet vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristössä esimerkiksi syrjäyttämällä alkuperäisiä lajeja ja yksipuolistamalla leviämisalueensalajistoa. Vieraslajit voivat tuoda myös mukanaan tauteja ja loisia, joille alkuperäislajit eivät ole vastustuskykyisiä.
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus (ELY-keskus) valvoo EU:n vieraslajiasetuksen ja kansallisen vierasla-jilain ja -asetuksen noudattamista. Tämä viesti on osa haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevien kansallisten hallintasuunnitelmienmukaista viestintää.

Lisätietoja:

ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Kansallinen vieraslajiportaali
Vieraslajit ja lainsäädäntö –usein kysyttyjä kysymyksiä
EU:n vieraslajiluettelo
Kansallinen vieraslajiluettelo
Kansallinenasetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
EU:n vieraslajiasetus
Kansallinen laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
Hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi II
Hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi I

Yhteystiedot: (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Etelä-Pohjanmaa: Leena Rinkineva-Kantola
Etelä-Savo: Sirpa Peltonen
Häme:Riitta Ryömä,Rauni Itkonen
Kaakkois-Suomi: Tuula Tanska
Kainuu: Marja Hyvärinen
Keski-Suomi: Aulis Jämsä, Liisa Horppila-Jämsä
Lappi: Taina Kojola
Pirkanmaa: Tiina Schultz
Pohjois-Karjala: Hanna Keski-Karhu, Sirkka Hakalisto
Pohjois-Pohjanmaa: Tupuna Kovanen
Pohjois-Savo: Antti Lammi, Kimmo Haapanen
Uusimaa: Juha Lumme
Varsinais-Suomi: Leena Lehtom

Vastaa